raudo

 • 1 raudo — raudo, da adjetivo 1. (antepuesto / pospuesto) Uso/registro: elevado. Que es o que va muy rápido: El marido salió raudo a buscar al médico. El misterioso caballero subió en su raudo caballo y atravesó la pradera como un rayo. Sinónimo: veloz …

  Diccionario Salamanca de la Lengua Española

 • 2 raudo — raudo, da adjetivo rápido, veloz*, violento, precipitado. * * * Sinónimos: ■ rápido, veloz, diligente, pronto, vivo …

  Diccionario de sinónimos y antónimos

 • 3 raudō — *raudō germ., stark. Femininum (ō): nhd. Röte, Erz; ne. redness, red (Neutrum); Rekontruktionsbasis: anfrk., ahd.; Hinweis: s. *rauda ; Etymologie: s. ing. *reudʰ …

  Germanisches Wörterbuch

 • 4 raudō- — *raudō , *raudōn, *rauda , *raudan germ., schwach Maskulinum (n): nhd. Röte; ne. redness, red (Neutrum); Rekontruktionsbasis: an., ahd.; Etymologie: vergleiche idg. *reudʰ …

  Germanisches Wörterbuch

 • 5 raudo — raudo, da (Del lat. rapĭdus). 1. adj. Rápido, violento, precipitado. 2. f. ant. raudal (ǁ caudal de agua) …

  Diccionario de la lengua española

 • 6 raudo — (Del ant. rabdo < lat. rapitus.) ► adjetivo Que es rápido o sucede con rapidez. * * * raudo, a (del lat. «rapĭdus») adj. *Veloz. * * * raudo, da. (Del lat. rapĭdus). adj. Rápido, violento, precipitado. || 2. f. ant …

  Enciclopedia Universal

 • 7 raudo — {{#}}{{LM R32867}}{{〓}} {{SynR33673}} {{[}}raudo{{]}}, {{[}}rauda{{]}} ‹rau·do, da› {{《}}▍ adj.{{》}} Rápido, veloz o precipitado. {{★}}{{\}}ETIMOLOGÍA:{{/}} Del latín *rapitus, por cruce entre raptus (arrebatado) y rapidus (arrebatado). {{#}}{{LM …

  Diccionario de uso del español actual con sinónimos y antónimos

 • 8 raudoti — raudoti, rauda (rausti J.Jabl, LD350; SPI129, rausta Skr, LD350; Sut, rauma K, LD350; CII941, Sut, N, oja KBII198, NdŽ, Als, Auk, Drsk, Dv; H, R, MŽ472), ojo Rt; WP10, I, M 1. intr. gailiai, balsu verkti: Čia jis staiga ėmė raudoti J.Jabl. Ko… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 9 raudojimas — sm. (1) 1. SD118, H, Sut, I, M → raudoti 1: Kilo toks raudojimas, klyksmas, tarsi čia būtų tėvo motinos laidotuvės V.Myk Put. To raudojimo – per visądie Gs. Baisus gi rėkimas, raudojimas Mžš. Jų tas raudojimas, rypavimas! Pn. Nieko raudojimas… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 10 raudoneglė — sf. (1) tokia eglių atmaina: Eglės irgi nevienodos: balteglės i raudoneglės DūnŽ. Raudoneglės daugiau palaukinės Jrb. Raudoneglės tik pelenų pabūgsta Ggr. Pry mūso raudoneglės neauga Vn. Raudoneglės lenta kai sparnas pasidaro – susisuka Jrb.… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 11 raudonligė — sf. (1) DŽ 1. tokia kiaulių užkrečiama liga (erysipelas suis): Pilvas paršo raudonas, kad yra raudonligė J. Raudonligė kiaulės gydoma su žole raugžole J. Raudonlige sirgo [paršas] i nūsprogo Pvn. Gydant pakartotinai kiaules raudonligės serumu,… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 12 raudodėlė — sf. (1) NdŽ, R, P, N, [K], F, Ak, LBŽ, Up, Lzd, Rdm žr. 1 raudonėlis: Įsisvadina į darželius raudodėlių Pj. Raudodėlėse galį nudaryti rudai Rt. Skausta strėnos, must krau[ja]s y[ra] susimetęs – reik gerti raudodėlių arbatos, i praeis Lkv.… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 13 raudonagrybis — sm. (1) Ds, Km, Ant, Dgl, Trgn, Lb, Mlt bot. raudonviršis, raudonikis (Boletus versipellis): Raudonagrybiai beržynuos auga: galva geltona, kotas margas Klt. Par mum auga raudonagrybiai Gdr. Raudonagrybiai jau dygsta Antz …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 14 raudonymas — sm. (1) NdŽ 1. BŽ494 žr. 1 raudonis 3: Mergaitės žandai atgijo raudonymu rš. 2. žr. raudonymė 1: Raudonymas kaip piršto dėjimas Lkv. Vienas raudonymas vaikuo nu blusų Vkš. 3. trynys: Raudonymas ar baltymas kiaušinio Dglš …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 15 raudongrybis — (hibr.) sm. (1) NdŽ, Ds, Imb, Blnk, Nmč, Mšg, Sem bot. raudonviršis, raudonikis (Boletus versipellis): Raudongrybiai auga prie beržų Ktk. Raudongrybiai pulkais dygsta Dgl …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 16 raudoninti — raudoninti, ina, ino tr. 1. K raudonai dažyti: Raudoninu SD36. Kopūstus raudonink su sakais ir medumi, kad būtum kopūstai rausvi J. Raudoninti, raudonai daryti I. ║ NdŽ paryškinti raudona spalva: Lūpas tik raudonina [miestietės], negailias [dažų] …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 17 raudonkalnis — sm. (1) nurudavęs molio kalnas: Kaip mes tą raudonkalnį išarsim? Alk. Važiuosim parsivežt molio iš raudonkalnio Ig. Toliau jodamas, regėjau tokius raudonkalnius, o aveles tokias puikias, dailias LTR(ž.) …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 18 raudonymė — sf. (1) 1. J.Jabl, NdŽ raudona dėmė: Ant burnos raudonymė J. Raudonymė̃lė nuo pakasymo J. Apkibę lapukai [apie žaizdą], raudonymẽlė užtraukta Pp. Kad ne tos raudonymės ant burnos, būtų puiki merga Vkš. 2. žr. 1 raudonis 2: Pamaži viršumi miško… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 19 raudodinti — raudodinti, ina, ino caus. raudoti 1: Kam raudodini aną, ką jis padarė, kad raudotum? J …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 20 raudoja — sf. (1) raudotoja: Raudojos rauda, žekeliai švenčia, močiutė graudžiai verkia JD1216 …

  Dictionary of the Lithuanian Language


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.